Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Phát huy vai trò của các đơn vị Bộ GDĐT trong xây dựng Luật Nhà giáo

Sáng 1/7, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì cuộc họp về tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà giáo. Dự cuộc họp có Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT, thành viên Ban soạn thảo Luật Nhà giáo và một số chuyên gia.

Sau một thời gian xây dựng, từ ngày 13/6/2024, dự thảo hồ sơ Luật Nhà giáo đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT để xin ý kiến rộng rãi.

Cùng với việc đăng tải hồ sơ dự thảo Luật Nhà giáo để lấy ý kiến, Bộ GDĐT cũng đã gửi văn bản tới các Bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GDĐT, 63 tỉnh/thành phố để xin ý kiến góp ý. Trong đó, Bộ GDĐT đã đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức xin ý kiến rộng rãi đến tất cả nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý bằng hình thức phù hợp.

Bộ GDĐT cũng trực tiếp tổ chức, đặt hàng các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến chuyên sâu về các nội dung chính sách trong dự thảo Luật: quản lý nhà nước về nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế về nhà giáo; chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo, chế độ, chính sách đối với nhà giáo ngoài công lập, chế độ, chính sách đối với nhà giáo giáo dục thường xuyên…

Tính đến ngày 30/6/2024, Bộ GDĐT đã nhận được góp ý của 60 tỉnh/thành phố; 14 Bộ, ngành và 22 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GDĐT với sự tham gia của hơn 800.000 nhà giáo. Trong tháng 5-6/2024, Bộ GDĐT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 9 cuộc tọa đàm/hội thảo tham vấn chuyên môn sâu về một số nội dung của dự thảo Luật Nhà giáo.

Xem thêm: Giáo dục Quảng Ngãi: Phát triển với xu hướng bền vững

Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị và nhà giáo đối với dự thảo Luật Nhà giáo về cơ bản thống nhất đối với cấu trúc dự thảo Luật Nhà giáo và có các góp ý cụ thể đối với các Điều/khoản trong dự thảo Luật Nhà giáo.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã tổng hợp các ý kiến góp ý, làm việc với các chuyên gia soạn thảo để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo và các hồ sơ kèm theo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT đã thảo luận, nêu ý kiến làm rõ hơn mối quan hệ giữa Luật Nhà giáo với Luật Viên chức và Luật giáo dục và một số luật khác có liên quan; về chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo; một số chính sách đối với nhà giáo; về đối tượng nhà giáo giáo dục thường xuyên; về các nhân sự khác trong ngành Giáo dục như cán bộ quản lý giáo dục, các vị trí việc làm chuyên ngành giáo dục, đào tạo nhưng không phải là giáo viên, giảng viên…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo, cảm ơn sự đồng hành của các chuyên gia, đồng thời nhấn mạnh vai trò của từng Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ GDĐT trong trách nhiệm chung để làm việc lớn của ngành là xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Nhà giáo.

Bộ trưởng lưu ý, với một việc lớn như xây dựng Luật Nhà giáo, thời gian rất gấp, yêu cầu chất lượng cao, mục tiêu kỳ vọng Luật sẽ điều chỉnh được nhiều nội dung, yêu cầu thì rất cần tập trung rất cao độ để có sản phẩm phù hợp nhất, đáp ứng kỳ vọng đây sẽ là cơ sở pháp lý để phát triển lực lượng nhà giáo.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý và chỉnh sửa, hoàn thiện tối đa, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị Vụ, Cục của Bộ GDĐT phát huy vai trò, trách nhiệm từ phương diện của mình với tinh thần nêu hết ý kiến, cố gắng không bỏ sót, không mâu thuẫn.

Theo Kế hoạch soạn thảo Luật Nhà giáo, ngày 12/7/2024, hồ sơ dự thảo Luật Nhà giáo sẽ đủ 60 ngày được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Chậm nhất trước 1/9/2024, hồ sơ Luật Nhà giáo phải được hoàn thiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời hạn thẩm tra của các Ủy ban và gửi các đại biểu Quốc hội trước 20/9/2024.

Theo trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.