Chính sách hỗ trợ

Trong quá trình hợp tác, nếu gặp khó khăn các vấn đề liên quan đến mặt kỹ thuật và cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ với bộ phận CSKH của HVE thông qua: 

  • Hotline: 0886 658 257 – 0886 033 487
  • Email: hotro@hoangvugroup.net
  • Fanpage hỗ trợ trực tuyến: https://www.facebook.com/hoangvueducation

Lưu ý: Bất kỳ vấn đề phát sinh từ bên thứ 3 ngoài HVE, HVE sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ.