Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

HVE sẽ thu thập dữ liệu từ khách hàng bao gồm: 

 • Họ và tên
 • Điện thoại. 
 • Email
 • Địa chỉ
 • Ảnh Căn cước công dân (khi đăng ký dịch vụ hạ tầng thông tin)
 • Tên đăng nhập và mật khẩu (Khi đấu nối phần mềm thứ 3 vào hệ thống của HVE)

=> Đây là các thông tin mà HVE cần quý khách hàng cung cấp khi đăng ký tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ. Dựa vào những thông tin trên, HVE sẽ liên hệ tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Các khách hàng sẽ có trách nhiệm bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Nếu xuất hiện các hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba, cần báo lại HVE để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

HVE dựa vào dữ liệu thông tin khách hàng đã cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng với HVE.
 • Ngăn chặn các hành vi, hoạt động giả mạo. 
 • Liên lạc và giải quyết  trong những trường hợp đặc biệt.

=> Ngoài những điều trên, HVE cam kết sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ mục đích nào khác. 

Lưu ý: Trường hợp có yêu cầu của pháp luật, HVE có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu từ cơ quan tư pháp như: Tòa án, viện kiểm sát, cơ quan công an điều tra,……

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi dừng hợp tác hoặc có yêu cầu dừng lưu trữ từ phía khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật an toàn trên máy chủ của HVE.

Cam kết bảo mật

 • Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của zbizworld.com. 
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng. 
 • Không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng nếu chưa có sự cho phép.
 • Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, HVE sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.