Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Tập huấn hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hoá học đường

Trong 2 ngày (26, 27/3), tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; các chuyên gia đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hơn 300 cán bộ quản lý, giáo viên, chuyên viên các Sở GDĐT, Phòng GDĐT, các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông có học sinh bán trú thuộc 9 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Xem thêm: Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho biết: Thời gian qua, nhiều chương trình, quyết định, đề án tập trung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, xây dựng văn hoá học đường đã được ban hành. Trên cơ sở đó, ngành Giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho học sinh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc tiếp cận một cách tổng thể về xây dựng văn hoá học đường, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong trường học vẫn tồn tại một số hạn chế, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục nói chung và trong trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú nói riêng.

Theo ông Trần Văn Đạt, nhận thức được tầm quan trong đó, Bộ GDĐT tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực trong công tác xây văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ các sở, phòng  giáo dục và đào tạo và cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông có học sinh bán trú nhằm trang bị cho các học viên những kỹ năng, hình thức, phương pháp tổ chức cần thiết, cùng thống nhất về cách hiểu, cách làm trong triển khai nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham gia Hội nghị sẽ được chuyên gia trao đổi các chuyên đề: Những vấn đề lý luận chung về hoạt động xây dựng văn hoá ứng xử, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường học; đặc thù của công tác xây dựng văn hoá ứng xử, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú; các hình thức, phương pháp xây dựng văn hoá ứng xử, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú và thực hành.

Theo vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.