Ngày: Tháng Tám 26, 2023

Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Những bài viết khác

Nhân sự GenZ: Sử dụng LMS đào tạo như thế nào để hiệu quả?

Nhân sự GenZ: Sử dụng LMS đào tạo như thế nào để hiệu quả?

️So với các thế hệ trước đây, thế hệ GenZ có nhiều những điểm khác biệt. Được lớn lên trong thời đại công nghệ phát triển, nên rất am hiểu...
26/08/2023
Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng và thanh tra, kiểm tra

Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng và thanh tra, kiểm tra

Ngày 24/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học...
26/08/2023