Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Xin nghỉ khi học trực tuyến: Cần làm gì để học viên có thể theo kịp khóa học?

 Tương tự như lớp học truyền thống, khi người học có việc đột xuất xin nghỉ, giáo viên sẽ tổ chức các buổi học bù hay học sinh mượn vở của bạn khác để chụp lý thuyết và làm bài tập. Vậy thì với lớp học trực tuyến sẽ có những cách nào để người học không bị bỏ lỡ kiến thức?

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.