Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Việt Nam và Brazil ký Hiệp định hợp tác về giáo dục

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Brazil, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định hợp tác về giáo dục với Chính phủ Brazil.

Theo Hiệp định, hai Bên khuyến khích hợp tác về giáo dục và phát triển khoa học, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước và với các điều ước quốc tế mà hai Bên là thành viên.

Hai Bên chỉ định các cơ quan sau đại diện thực hiện Hiệp định này: Đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Brazil là Bộ Giáo dục.

Hiệp định nhằm mục tiêu: Tăng cường hợp tác giáo dục và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học giữa hai Bên; đào tạo, nâng cao trình độ cho sinh viên, giáo viên và nghiên cứu viên của Việt Nam và Brazil; trao đổi thông tin và kinh nghiệm giáo dục giữa hai Bên phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước và tăng cường hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu Việt Nam và Brazil.

Hai Bên sẽ thực hiện các mục tiêu nêu bằng cách khuyến khích các hoạt động hợp tác ở các trình độ đào tạo khác nhau và về phương pháp giảng dạy ở hai nước thông qua các hình thức: Trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên gia để tham gia các khóa đào tạo trình độ đại học và sau đại học tại các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu;

Trao đổi các đoàn công tác về giáo dục và nghiên cứu; trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên trong thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn để triển khai các hoạt động đã thỏa thuận từ trước giữa các cơ sở giáo dục đại học và cùng xây dựng và thực hiện các dự án và hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực được hai Bên xác định.

Mỗi Bên cũng khuyến khích việc giảng dạy và quảng bá văn hóa và ngôn ngữ của Bên kia trên lãnh thổ của mình.

Theo Cục Hợp tác Quốc tế

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.