Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Tập huấn công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2023

Ngày 2/11, tại Trường Đại học Nha Trang, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng dự hội nghị có sự tham gia của gần 300 cán bộ làm công tác pháp chế tại các Sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết: Trong những năm gần đây, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, công tác pháp chế ngành giáo dục đã được triển khai một cách tích cực, toàn diện, kịp thời và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành giáo dục ở Trung ương cũng như ở địa phương.

Hệ thống tổ chức pháp chế ngành giáo dục từ Bộ đến các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; tham mưu, tư vấn pháp luật nói chung và pháp luật về giáo dục và đào tạo nói riêng cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Trước yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, Thứ trưởng Bộ GDĐT nhận định vị trí, vai trò của người làm công tác pháp chế ngày càng được nâng cao; chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và tiến độ giải quyết công việc.

Thứ trưởng cho hay, trong thời gian qua đã có nhiều cơ sở, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, nhìn chung đều nhận định đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc đặt ra nhiệm vụ cho những người làm công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Do đó, hội nghị Tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục năm 2023 và Tập huấn Nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GDĐT là hết sức cần thiết. Với mục đích đó, hội nghị tập trung nội dung chính là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ người làm công tác pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GDĐT.

Tại hội nghị các báo cáo viên đã giới thiệu, trao đổi về một số văn bản pháp luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến những công việc cụ thể của ngành giáo dục như: các vấn đề pháp luật về quyền, nghĩa vụ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; việc xây dựng các văn bản nội bộ của các cơ quan, đơn vị; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chuyên môn, tổ chức bộ máy tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GDĐT…

Theo Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.