Khóa Tâm lý học Tính cách EPP-P

Nội dung khóa học

Lợi ích khóa học

 • Với tiêu đề là “Hiểu mình – Hiểu người – Tựu thành bản thân – Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn”, khóa Tâm lý học Tính cách sẽ giúp học viên có khả năng:
 • Nhận biết các phương pháp khoa học để đo lường, đánh giá, và nghiên cứu tính cách.
 • Thông hiểu các tiến trình hình thành và phát triển tính cách của con người để hiểu chính mình và hiểu người khác hơn.
 • Thông hiểu và áp dụng được các hướng tiếp cận, quan điểm, học thuyết khác nhau trong Tâm lý học Tính cách để lý giải và xử lý các tình huống liên quan tới bản thân và các mối quan hệ.
 • Phân tích đa chiều và đánh giá được những hiện tượng văn hoá, xã hội bằng tri thức của Tâm lý học Tính cách.
 • Vận dụng thành thạo các tiến trình tư duy bậc cao như phân tích, đánh giá, sáng tạo, v.v…
 • Chia sẻ với người thân và đóng góp cho cộng đồng những tri thức chân chính về Tâm lý học Tính cách.

 

Đối tượng tham dự:

 • Trường hợp 1: Học viên đang theo học hoặc đã có Chứng nhận Hoàn thành khóa “Tâm lý học Phát triển”
 • Trường hợp 2: Học viên đăng ký học đồng thời khóa “Tổng quan Tâm lý học”, “Tâm lý học Phát triển” và “Tâm lý học Tính cách”
 • Trường hợp có chứng chỉ Tâm lý học do tổ chức khác cấp, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức chương trình EPP Hotline 0983 364 799 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin khóa học

5.600.000 đ
Đối tượng: không giới hạn
Bài giảng: 40 videos
Thời hạn truy cập: 12 tháng

Nội dung khóa học

Lợi ích khóa học

 • Với tiêu đề là “Hiểu mình – Hiểu người – Tựu thành bản thân – Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn”, khóa Tâm lý học Tính cách sẽ giúp học viên có khả năng:
 • Nhận biết các phương pháp khoa học để đo lường, đánh giá, và nghiên cứu tính cách.
 • Thông hiểu các tiến trình hình thành và phát triển tính cách của con người để hiểu chính mình và hiểu người khác hơn.
 • Thông hiểu và áp dụng được các hướng tiếp cận, quan điểm, học thuyết khác nhau trong Tâm lý học Tính cách để lý giải và xử lý các tình huống liên quan tới bản thân và các mối quan hệ.
 • Phân tích đa chiều và đánh giá được những hiện tượng văn hoá, xã hội bằng tri thức của Tâm lý học Tính cách.
 • Vận dụng thành thạo các tiến trình tư duy bậc cao như phân tích, đánh giá, sáng tạo, v.v…
 • Chia sẻ với người thân và đóng góp cho cộng đồng những tri thức chân chính về Tâm lý học Tính cách.

 

Đối tượng tham dự:

 • Trường hợp 1: Học viên đang theo học hoặc đã có Chứng nhận Hoàn thành khóa “Tâm lý học Phát triển”
 • Trường hợp 2: Học viên đăng ký học đồng thời khóa “Tổng quan Tâm lý học”, “Tâm lý học Phát triển” và “Tâm lý học Tính cách”
 • Trường hợp có chứng chỉ Tâm lý học do tổ chức khác cấp, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức chương trình EPP Hotline 0983 364 799 để được hỗ trợ.

Thông tin khóa học

5.600.000 đ
Đối tượng: không giới hạn
Bài giảng: 40 videos
Thời hạn truy cập: 12 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khóa học tương tự

Contact Me on Zalo