Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Hướng dẫn tổ chức dạy học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học.

Tài liệu cung cấp thông tin cơ bản về nước, sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học trong quá trình xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch bài giảng các môn học và trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường học.

Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT. Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục tiểu học được khai thác, sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để triển khai một số hoạt động và giải pháp nâng cao sức khỏe cho học sinh trong trường học.

Theo Vụ Giáo dục Thể chất

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.