Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra năm 2024

Trong 2 ngày (25, 26/4), tại thành phố Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ GDĐT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh: Vai trò của kiểm tra là vô cùng quan trọng. Cùng với việc xây dựng, hoạch định chính sách, thì công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Công tác kiểm tra ngày càng được chú trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các đối tượng được kiểm tra. Với mục tiêu thông qua kiểm tra sẽ giúp đối tượng kiểm tra thực hiện đúng quy định pháp luật, phòng ngừa vi phạm và điều chỉnh hoạt động quản lý cho phù hợp.

Chánh Thanh tra Nguyễn Đức Cường cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 công tác kiểm tra tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GDĐT. Các cuộc kiểm tra đã được thực hiện theo kế hoạch. Việc tổ chức kiểm tra ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác kiểm tra ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.  

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Bộ GDĐT năm 2023, Phó Chánh Thanh tra Ngô Minh Hưng cho biết: Theo kế hoạch kiểm tra năm 2023, có 20 đơn vị thuộc Bộ GDĐT thực hiện công tác kiểm tra với tổng số 73 cuộc kiểm tra, 137 đối tượng kiểm tra. Kết quả thực hiện đạt 97,26%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra cũng còn một số hạn chế khó khăn cần khắc phục như: Chưa có phần mềm chuyên biệt quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra; việc đề xuất xây dựng, điều chỉnh kế hoạch hàng năm còn chậm; kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra chưa kịp thời…

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong thời gian tới, một số giải pháp đã được Bộ GDĐT đặt ra. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra. Quán triệt các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra bảo đảm đúng kế hoạch, thời gian.

Tiếp tục cập nhật, nghiên cứu, hoàn thiện quy định về công tác kiểm tra đúng quy định, phù hợp với thực tiễn. Phát triển đội ngũ làm công tác kiểm tra, tham gia đoàn kiểm tra, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong công tác kiểm tra.

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác kiểm tra giữa các đơn vị thuộc Bộ. Tăng cường các điều kiện về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin. Tiếp tục chú trọng đến các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kiến nghị, đề xuất của thông báo kết quả kiểm tra.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDĐT đã chia sẻ bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm tra. Đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng đã được tập huấn, giải đáp 2 chuyên đề: Hướng dẫn phát hiện vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính trong quá trình kiểm tra và những lưu ý khi xây dựng biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra.

Theo trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.