Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, công nhận đơn vị học tập các cấp

Tiểu ban Giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức phiên họp “Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh”.

Phiên họp nhằm thảo luận, xin ý kiến tư vấn các Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, thành viên Tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời, các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học đến từ các tổ chức, đơn vị có liên quan về quy định đánh giá, công nhận Đơn vị học tập, cộng đồng học tập phục vụ thay thế Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 08/6/2020 và Thông tư số 44/2014/BGDĐT ngày 12/12/2014.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, công nhận đơn vị học tập các cấp

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, công nhận đơn vị học tập các cấp

Phát biểu tại phiên họp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GDĐT) Hoàng Đức Minh cho biết: Xây dựng đơn vị học tập là việc làm quan trọng và cần thiết, tạo cơ hội, điều kiện cho tất cả mọi người trong đơn vị được học tập thường xuyên, suốt đời dưới nhiều hình thức khác nhau, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, đây là vấn đề lớn, phức tạp nhưng mang nhiều ý nghĩa khi áp dụng nên phải làm sao các tiêu chí, quy định thực sự mang tính thực tiễn, thúc đẩy xã hội học tập tại các cấp.

Tại phiên họp, các Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, góp ý, nêu các đề xuất liên quan đến hai nhóm vấn đề chính là Quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, phục vụ thay thế Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 08/6/2020 và Quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh phục vụ thay thế Thông tư số 44/2014/BGDĐT ngày 12/12/2014.

Các khái niệm, vị trí và vai trò của Đơn vị học tập trong việc xây dựng, công nhận xã hội học tập của Việt Nam; các bước xây dựng, công nhận xã hội học tập; mức độ mở rộng về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng trong việc đánh giá, công nhận Đơn vị học tập và căn cứ, nguyên tắc xác định đối tượng Đơn vị học tập; mức độ mở rộng về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng trong việc đánh giá, công nhận Đơn vị học tập và căn cứ, nguyên tắc xác định đối tượng Đơn vị học tập cùng các mức độ Đánh giá công nhận “Cộng đồng học tập” các cấp… cũng đã được thảo luận, góp ý tại phiên họp.

Theo Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.