Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Đổi mới và sáng tạo hướng tới sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non

Ngày 22/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức Hội thảo “Đổi mới và sáng tạo hướng tới sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh; đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; lãnh đạo một số Sở GDĐT; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước cùng hơn 650 giáo viên, cán bộ quản lý bậc mầm non tham gia trực tiếp và tại các điểm cầu trực tuyến.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nguyễn Thị Thanh cho biết: Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” đã chỉ rõ “Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố căn bản về nhân cách cho trẻ em trước khi vào lớp một. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non, bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, công bằng và bình đẳng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội”.

Với mong muốn tạo ra một diễn dàn rộng rãi để các nhà nghiên cứu, giảng dạy và những người làm giáo dục mầm non gặp gỡ, trao đổi ý kiến, phân tích những vấn đề về đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giáo dục, hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận về xu hướng phát triển giáo dục mầm non trên thế giới và Việt Nam; định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục mầm non trong chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045; mục tiêu, chương trình, nội dung và cách thức đánh giá trẻ trong kỷ nguyên mới; nuôi dưỡng trẻ nhỏ để trở thành công dân toàn cầu sáng tạo và có tư duy phản biện.

Nhận định giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết: Trong những năm qua, giáo dục mầm non Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục mầm non vẫn còn một số hạn chế, như: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục; chất lượng đội ngũ giáo viên còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm của giáo viên; phương pháp giáo dục còn mang nặng tính truyền thụ, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Để khắc phục những hạn chế trên, Thứ trưởng cho rằng cần đổi mới và sáng tạo hướng tới sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

Thứ trưởng lưu ý, cần đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng phát triển toàn diện, phù hợp với sự phát triển của trẻ em Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nội dung giáo dục cần được tích hợp, lồng ghép, gắn với thực tiễn cuộc sống, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

Phương pháp giáo dục cần được đổi mới theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, lấy hoạt động vui chơi làm chủ đạo. Giáo viên cần là người tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ trẻ học tập, phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cần được đổi mới theo hướng hiện đại.

Nhấn mạnh giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục, Thứ trưởng đề nghị cần đổi mới đội ngũ giáo viên theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục mầm non.

Việc đánh giá kết quả giáo dục cũng cần được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ em.

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, để đổi mới và sáng tạo trong giáo dục mầm non theo hướng phát triển bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu vấn đề liên quan đến các nội dung như các hình thức giáo dục sáng tạo tại một số quốc gia; các lĩnh vực phát triển trong giáo dục mầm non; chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục mầm non; đào tạo và ứng dụng các phương pháp, hướng tiếp cận giáo dục tiên tiến trong giáo dục mầm non; kinh nghiệm đào tạo giáo viên mầm non trên thế giới và Việt Nam; kinh nghiệm giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

Theo Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.