Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Định hướng xây dựng mô hình giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV

Ngày 27/10, tại Trường Đại học Đồng Tháp, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo định hướng xây dựng mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp, cùng các chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

Hội thảo hướng đến đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Trong đó,  bao gồm các giải pháp về công tác chuyên môn bao gồm: mô hình lí thuyết và mô hình thực tiễn; biên soạn các tài liệu hướng dẫn, giáo trình, chuyên khảo…; thiết kế các video clip, tranh ảnh, file trình chiếu, sơ đồ, mẫu vật… sinh động, hấp dẫn để phục vụ cho công tác giáo dục.

Đồng thời đề xuất các cấp quản lý sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, nhất quán và có độ mở nhất định để phát huy tính linh hoạt, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo, phù hợp với đặc trưng vùng miền, địa phương trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Theo Vụ GDCT&CTHSSV

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.