Hệ thống quản trị, đào tạo trực tuyến cho website giáo dục

1. Đối soát thanh toán, kích hoạt tự động trên website

Chức năng quản lý giao dịch cho phép hệ thống LMS kiểm soát được các giao dịch phát sinh khi tương tác với các khóa học trực tuyến của các chủ thể: giao dịch giữa học viên với người cung cấp dịch vụ E-Learning (học phí); Giao dịch giữa người cung cấp dịch vụ E-Learning với tác giả khóa học (thù lao giảng viên/ tiền phân chia lợi nhuận khóa học) hay các giao dịch tiền ký gửi học theo hình thức ví điện tử,…

2. Hệ thống bảo mật tài nguyên

Chức năng bảo mật là chức năng rất quan trọng trong hệ thống LMS, nó bảo vệ hệ thống dữ liệu của các công ty một cách an toàn. Hơn thế nữa, các thông tin cá nhân liên quan hoặc các dữ liệu liên quan đến tài chính cũng được bảo vệ.

3. Quản lí ngân hàng đề thi

Ngân hàng câu hỏi:

Nghiên cứu thị trường và đối tượng truyền thông nhằm xác định được tệp khách hàng tiềm năng mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Từ đó xác định được mục tiêu truyền thông của doanh nghiệp có thể là xây dựng hình ảnh, tăng sự nhận biết của khách hàng với doanh nghiệp,…

Ngân hàng đề thi:
Tạo ra các đề thi theo nhiều cách khau:
-Cách 1: Tự động sinh ra ngẫu nhiên đề thi theo cấu trúc được định nghĩa từ trước.
-Cách 2: Tạo đề thi bằng cách chỉ định đích danh các câu hỏi.
Phân bổ câu hỏi theo trình độ và tiến trình của học viên.

4. Lớp học ảo (tích hợp Zoom/Google Meet)

Cho phép thực hiện quản lý các buổi học trực tuyến; Các thành viên có thể tương tác trực tiếp với nhau thông qua: Video, webcam (truyền âm thanh và hình ảnh) và chia sẻ tài liệu; Cho phép ghi lại nội dung buổi học trực tuyến để có thể xem lại.

5. Hệ thống kiểm tra và thi

Chức năng này cho phép các học viên tham gia kiểm tra năng lực học tập hoặc xếp loại sau khi trải qua quá trình học. Các hình thức thi và kiểm tra phổ biến trên hệ thống LMS như trắc nghiệm, nhiệm vụ tương tác thông qua game tích hợp,…

6. Theo dõi và báo cáo chuyên cần về website

Chức năng này cho phép người học hoặc chủ thể trung gian quản lý người học có thể kiểm soát tiến trình học tập cũng như năng lực người học qua từng giai đoạn.
– Cài đặt điểm danh, số ngày điểm danh trong tháng, số ngày điểm danh trong khóa của từng học viên
– Số lượng học viên tham gia, thời gian tham dự, số lần in out khóa học của học viên.
– Thời gian học viên online trên hệ thống.
– Cho phép học viên cập nhật thông tin về các khóa học cần tham gia, đã tham gia, đã bỏ qua, đã hoàn thành, thời khóa biểu.

7. Hệ thống báo cáo

Báo cáo theo ngày/tháng/quý/năm
– Báo cáo phân tích dữ liệu điểm danh
– Báo cáo Chương trình đào tạo: Số bài giảng video, số giảng viên, số khóa học đã mở….
– Báo cáo khóa học: khóa học sắp mở/kết thúc, số học viên đăng ký khóa học , tỷ lệ hoàn thành khóa học, kết quả đánh giá trong suốt khóa học
– Báo cáo thi: số học viên tham dự thi, kết quả thi, danh sách học viên dạt/chưa đạt
– Báo cáo doanh thu: sale, giảng viên, đối tác
– Báo cáo hồ sơ, số lượng, danh sách học viên tham gia từng khóa
– Thiết kế báo cáo theo yêu cầu của khách hàng

8. CRM tích hợp

– Quản trị danh mục dữ liệu.
– Quản lý Salesman – Đại lý.
– Quản lý đầu vào nhận học viên, tuyển sinh.
– Quản lý học viên trung tâm/tổ chức/doanh nghiệp.
– Quản lý Giảng viên, giảng viên và nhân viên.
– Quản lý lớp học, khóa học.
– Quản lý tài chính.
– Tính lương, tính hoa hồng, thống kê kế toán.
– Quản lý hệ thống giảng dạy E-learning kết hợp.
– Tích hợp liên kết với website giới thiệu trung tâm/tổ chức/hoặc doanh nghiệp.

Xem chi tiết hơn về hệ thống quản trị, đào tạo học trực tuyến cho website giáo dục

Liên hệ báo giá

Hotline: 0886 033 487
Trụ sở: số 33, Trung Kính, p.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Contact Me on Zalo