Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Đảng ủy Bộ GDĐT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 12/7, Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đã đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, luôn chủ động, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Bộ đã được các cấp ủy chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào chương trình công tác ngay từ đầu năm; bám sát từng việc và chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đảng ủy Bộ GDĐT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đảng ủy Bộ GDĐT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên được đổi mới, hiệu quả và kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng được quan tâm, chú ý và chặt chẽ hơn.

Công tác phối hợp với Ban Cán sự Đảng được Đảng ủy Bộ thực hiện chủ động, kịp thời, đặc biệt trong công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và công tác ở cấp đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc ngày càng được quan tâm, chú ý, đẩy mạnh và tăng cường.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối về chủ đề công tác năm 2023 “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”, Đảng ủy Bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo triển khai một cách bài bản, nghiêm túc, kịp thời, gắn với yêu cầu công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực và kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 còn tồn tại một số hạn chế như việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, trình và ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và triển khai một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc ban hành các hướng dẫn để cụ thể hóa một số nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và phân cấp trong quản lý cán bộ còn lùng túng; công tác đảng vụ của một số đơn vị còn hạn chế, chưa đi vào nền nếp…

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ GDĐT, các cấp ủy sẽ tiếp tục bám sát 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ để lãnh đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể tiếp tục được tăng cường, chú trọng triển khai.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những ý kiến góp ý, cụ thể, đi thẳng vào nội dung trọng tâm các vấn đề. Thông qua báo cáo, các ý kiến cấp ủy, Thứ trưởng cũng đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ từng nơi, đến cấp ủy, đảng ủy ngày càng rõ nét, toàn diện, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, kịp thời, trúng, đúng, tránh hình thức và hiệu quả.

Kết quả công tác trên các mặt của 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, có những chỉ tiêu, số liệu, minh chứng hết sức cụ thể, bám sát nhiệm vụ của cả năm. Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí đảng viên, Đảng ủy Bộ GDĐT sẽ tiếp thu, bổ sung những nội dung mới theo tình hình thực tiễn cần thiết phải cập nhật.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Thông qua quá trình thực hiện các nhiệm vụ, công tác trong 6 tháng đầu năm, có thể thấy chủ đề “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ” được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, hiệu lực. Do đó, trong 6 tháng cuối năm cần phải duy trì, phát huy, giám sát thường xuyên, định kỳ, chủ động từ các chi bộ, tập trung để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Bên cạnh đó cần làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, rõ ràng minh bạch, rõ nguyên tắc, rõ tiêu chí đến từng đảng viên, chi bộ, cấp ủy, đảng ủy để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị sơ kết, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trao huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng uỷ Bộ GDĐT.  

Theo Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.