Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Công đoàn Văn phòng Bộ GDĐT tổng kết công tác năm 2023

Ngày 25/1, Công đoàn Văn phòng (CĐVP) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các công đoàn viên văn phòng Bộ.

Được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo văn phòng và Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành CĐVP đã tham gia, phối hợp với chính quyền vận động công đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động phong trào, đoàn thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2023, Ban chấp hành CĐVP đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện các biện pháp cấp bách thực hiện các chế độ kịp thời cho người lao động, chăm lo hỗ trợ đời sống tinh thần đối với đoàn viên công đoàn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể như: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tham gia quản lý xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa công đoàn và chính quyền; tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của Công đoàn cấp trên; Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng; Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn cấp trên…

Hoạt động của CĐVP đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục cố gắng phấn đấu yêu nghề, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, chung sức đồng lòng xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Với 8 công đoàn bộ phận trực thuộc và 168 đoàn viên công đoàn, trong năm 2024, CĐVP tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2024.

Theo trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.