Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; lãnh đạo Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương cùng đại diện một số Sở GDĐT, viện nghiên cứu.

Hội thảo nhằm mục đích nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xã hội trường học và tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục; tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiêu biểu về triển khai công tác xã hội trường học và tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục.

Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường

Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường

Phát biểu tại hội thảo, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho hay: Trường học là nơi học sinh dành khá nhiều thời gian hàng ngày và cũng là môi trường có ảnh hưởng nhiều đến khả năng phát triển của các em. Tuy nhiên, học sinh trong các trường học ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, đa dạng, ảnh hưởng lớn tới việc học tập và quyền của các em.

Do tính chất đan xen, đa dạng, nhiều chiều và phức tạp của các vấn đề này cho nên đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, can thiệp đồng bộ nhiều hơn nữa thông qua các hoạt động, dịch vụ khác nhau, trong đó có hoạt động công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học.

ng tác xã hội và tư vấn tâm lý thực chất là hai chuyên ngành khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học có sự giao thoa và hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhiều nguyên nhân của vấn đề tâm lý là bắt nguồn từ các mối quan hệ xã hội tiêu cực. Ngược lại để giải quyết triệt để các vấn đề về xã hội, ví dụ bạo lực, thì một học sinh cần được hỗ trợ tích cực về tâm lý.

Trong giai đoạn 2015-2022, Bộ GDĐT đã ban hành một số văn bản liên quan đến tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong trường học, cùng với đó là các chỉ đạo, hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện các nhiệm vụ về công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường, phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để triển khai thực hiện các Hội thảo, tập huấn, khảo sát, thí điểm mô hình tư vấn học đường, biên soạn tài liệu hướng dẫn, xây dựng các ấn phẩm truyền thông,…

Đặc biệt, từ tháng 8-11/2022, Bộ GDĐT đã triển khai khảo sát tại 13 tỉnh/thành nhằm mục đích đánh giá công tác chỉ đạo và việc triển khai thực hiện hoạt động công tác xã hội và hoạt động tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục.

Mặc dù đã được quan tâm, triển khai sâu rộng nhưng công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường còn gặp những khó khăn liên quan đến chỉ đạo, nguồn lực triển khai, nhân sự thực hiện, cơ chế phù hợp… Do đó, hội thảo là nơi để các đơn vị có thể trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, cách triển khai cụ thể, điều chỉnh phù hợp để công tác xã hội, tư vấn học đường tại các địa phương có kết quả tốt. 

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các địa phương, viện nghiên cứu, các nhà trường đã trao đổi kinh nghiệm, đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp về triển khai công tác xã hội trường học và tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam xung quanh các vấn đề như đội ngũ chuyên trách và kiêm nhiệm; mô hình triển khai; chế độ, chính sách hỗ trợ; các văn bản, quy định hiện hành; nội dung, hình thức thực hiện, can thiệp.

Theo Trung tâm Truyền thông giáo dục

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.