Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với Trường Đại học Fullbright

Chiều 8/9, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có buổi làm việc với Chủ tịch Trường Đại học Fullbright Việt Nam, ông Scott Fritzen.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng bàn bạc, trao đổi xung quanh giải pháp nhằm giúp Trường ĐH Fullbright Việt Nam phát huy được tối đa tiềm năng theo mô hình giáo dục khai phóng.

Trong đó, Bộ trưởng đã phản hồi một số kiến nghị của nhà trường liên quan đến triển khai kiểm định, quy định về giảng viên cơ hữu, thành lập chuyên ngành mới, chương trình đào tạo,… Tinh thần chung là mong muốn Trường Đại học Fullbright Việt Nam không ngừng phát triển. Theo Bộ trưởng, người được hưởng thụ đầu tiên từ sự phát triển của nhà trường chính là các công dân Việt Nam.

Chia sẻ với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ông Scott Fritzen cho biết, Trường Đại học Fullbright Việt Nam được thành lập với mục tiêu đưa mô hình giáo dục khai phóng vào Việt Nam.

Bằng việc điều chỉnh và áp dụng mô hình giáo dục khai phóng, Fullbright mong muốn tham gia đóng góp tích cực và sự phong phú, đa dạng của hệ thống giáo dục đại học tại Việt  Nam; đồng thời cung cấp các phương pháp, tiêu chí mà cơ sở giáo dục khác trong nước có thể tham khảo, áp dụng, điều chỉnh để phục vụ mục tiêu riêng của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với Trường Đại học Fullbright

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với Trường Đại học Fullbright

Trường Đại học Fulbright Việt Nam có các ngành thuộc lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, khoa học và kỹ thuật, toán và máy tính. Thêm vào đó, một số ngành tại Fulbright có tính chất liên ngành và có nội dung trọng tâm về bối cảnh Việt Nam, trong đó có ngành khoa học tích hợp độc đáo, ngành nghiên cứu truyền thông và nghệ thuật, ngành việt Nam học.

Khóa sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Fullbright Việt Nam đã tốt nghiệp vào tháng 6/2023 vừa qua.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.