Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Bộ GDĐT khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 tại tỉnh Lào Cai

Trong 2 ngày (10, 11/10), Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát tình hình thực tế tại tỉnh Lào Cai.

Tại đây, đoàn đã tới khảo sát thực tế tại Trường THPT số 1 Bảo Thắng và làm việc với Tỉnh uỷ Lào Cai.

Số trường đạt chuẩn cơ sở vật chất tăng gần 85% sau 10 năm

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Bảo Thắng Lê Quang Hưng cho biết: 10 năm qua, nhà trường đã quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết, từng bước thực hiện những nội dung cụ thể trong các nội dung lớn của Nghị quyết.

Bộ GDĐT khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 tại tỉnh Lào Cai

Bộ GDĐT khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 tại tỉnh Lào Cai

Trường THPT số 1 Bảo Thắng đã tích cực thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2022-2023, ngay từ năm học 2021-2022 nhà trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục, xây dựng các tổ hợp môn học phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Hằng năm, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt gần 100%, số học sinh đỗ đại học đạt từ 30-45%, số học sinh học nghề tăng lên đạt gần 30%.

Thực hiện việc sắp xếp lại quy mô trường lớp, số lớp  của Trường THPT số 1 Bảo Thẳng giảm từ 30 lớp (năm học 2017-2018) xuống 26 lớp  (năm học 2023-2024). Tuy nhiên, theo Hiệu trưởng nhà trường, việc giảm giảm số lớp dẫn tới số học sinh trên lớp tăng lên ảnh hưởng tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và nhất là đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giờ học.

Trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên Trường THPT số 1 Bảo Thắng đều đạt chuẩn và trên chuẩn, số lượng giáo viên đạt trên chuẩn tăng lên. Cũng trong 10 năm nhà trường đã cử 7 giáo viên với nhiều lượt biệt phái, tăng cường và hỗ trợ giáo viên các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thông tin về kết quả sau 10 năm triển khai Nghị quyết 29, Trưởng Phòng GDĐT huyện Bảo Thắng Bùi Thị Hải Vân cho hay: Giai đoạn 2013-2023, huyện Bảo Thắng đã tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học. Đến nay toàn huyện không còn phòng học tạm, học nhờ. Bước đầu trang bị cho các trường những phương tiện, đồ dùng dạy học hiện đại. Tính đến hết năm 2023, toàn huyện có 68/73 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất (đạt tỉ lệ 93,1%; tăng 9,8% so với năm 2013).

Trong 10 năm từ 2013 đến 2023, toàn huyện duy trì tốt 18 trường chuẩn quốc gia và xây mới được 40 trường chuẩn, nâng tổng số trường học đạt chuẩn trong toàn huyện hiện nay lên 58/73 trường, đạt tỉ lệ 79,45%. Thực hiện chủ trương xóa bỏ điểm trường lẻ, đưa học sinh về học ở trung tâm để nâng cao chất lượng, trong 10 năm, huyện Bảo Thắng đã sáp nhập 1 cặp trường mầm non, 6 cặp trường tiểu học, xóa tổng số 49 điểm trường lẻ.

10 năm thực hiện Nghị quyết 29, chất lượng giáo dục ở các cấp học có nhiều chuyển biến rõ nét, thực chất. Thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn. Kết quả học sinh đạt giải trong các cuộc thi được duy trì bền vững tăng so với giai đoạn trước. Các hoạt động đổi mới được triển khai đồng bộ, đạt kết quả nổi bật như giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học kĩ thuật trong học sinh.

Một trong những kết quả nổi bật của giáo dục huyện Bảo Thắng là chú trọng xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn, tạo môi trường trải nghiệm cho học sinh, gắn các kiến thức lí thuyết với thực tiễn cuộc sống và sản xuất, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh lại quan điểm, những nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết 29 với yêu cầu, mỗi cấp quản lý giáo dục, mỗi trường học phải thật sự thấm nhuần, có như vậy mới có thể triển khai sâu rộng và hiệu quả những nhiệm vụ của Nghị quyết.

Ghi nhận kết quả sau 10 năm triển khai Nghị quyết 29 của Trường THPT số 1 Bảo Thắng và ngành Giáo dục huyện Bảo Thắng, Thứ trưởng lưu ý trong báo cáo cần so sánh rõ kết quả sau 10 năm; những việc, những mục tiêu chưa làm được cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể.

Lưu ý cần đánh giá đầy đủ sự vào cuộc và vai trò phối hợp của các các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội… trong thực hiện Nghị quyết 29, Thứ trưởng khẳng định, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là việc ngành Giáo dục không thể “đơn thương độc mã”.

Vì đổi mới vẫn còn tiếp tục trong giai đoạn tới, do dó, Thứ trưởng đề nghị Trường THPT số 1 Bảo Thắng và huyện Bảo Thắng sẽ có những kiến nghị, đề xuất chính sách lớn về giáo dục và đào tạo; bao gồm cả việc đề xuất có nên có một Nghị quyết mới hay không?

Với những kết quả, nỗ lực sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, Thứ trưởng Ngô Thị Minh tin tưởng, Trường THPT số 1 Bảo Thắng nói riêng và ngành Giáo dục huyện Bảo Thắng nói chung sẽ tiếp tục đạt những thành quả mới; thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Giáo dục thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Tỉnh uỷ Lào Cai đánh giá: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân về giáo dục và đào tạo được nâng lên rõ rệt.

Quán triệt sâu sắc 7 quan điếm, 9 nhiệm vụ của Nghị quyết 29, Tỉnh ủy đã xây dụng Chương trình hành động, ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.  

Cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ sở giáo dục và đào tạo từ tỉnh đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lóp nhân dân tham gia thực hiện đối mới giáo dục và đào tạo, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lóp nhân dân, các tố chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo Lào Cai.

Nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục. Quy mô giáo dục và đào tạo tăng nhanh, mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, điều chỉnh đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho con, em các dân tộc trên địa bàn tỉnh; nhất là ở vùng cao, biên giới, vùng dân tộc thiểu số.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên được tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng, từng bước thay đổi tư duy theo hướng chủ động, tích cực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm.

Chất lượng giáo dục toàn diện đã có bước tiến bộ vững chắc. Giáo dục mầm non tiếp tục được quan tâm đầu tư; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được nâng lên rõ rệt. Giáo dục tiểu học ổn định về số lượng, quy mô; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên qua việc áp dụng nhiều mô hình giáo dục mới.

Chất lượng giáo dục THCS, THPT vững chắc hơn. Tỷ lệ học sinh chưa đạt chuẩn về kiến thức giảm, tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì và nâng cao chất lượng. Công tác giáo dục dân tộc có nhiều chuyến biến tích cực.

Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được đầu tư và từng bước được tăng cường theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hóa và chuẩn hóa. Cơ bản các trường học vùng cao có cơ sở vật chất tốt, cảnh quan đẹp, môi trường giáo dục an toàn, hoạt động giáo dục sôi nổi, chất lượng,… đã góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, báo cáo của tỉnh Lào Cai cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế. Đó là, chưa chú ý đến đánh giá, dự báo tình hình để chú động, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên chưa được giải quyết hiệu quả, vẫn thiếu giáo viên ở các cấp học nhất là giáo viên dạy các môn chuyên biệt, có thời điểm giáo viên xin nghỉ việc nhiều. Chất lượng giáo dục đại trà có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có nhiều sáng tạo, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế được tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, đó là một số cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xem đổi mới giáo dục là nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong một số việc, ở một số giai đoạn chưa thật đồng bộ nên hiệu quả chưa cao.

Từ thực tế triển khai Nghị quyết 29 trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã có những kiến nghị cụ thể tới Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GDĐT và các Bộ, ngành liên quan. Trong đó, với Ban Bí thư, tỉnh Lào Cao đề nghị ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29; xem xét, ban hành Nghị quyết về chính sách tiền lương cho các nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều mô hình đổi mới giáo dục có thể nhân rộng trong cả nước

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Lào Cai, đại diện các đơn vị của Bộ GDĐT và các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh Lào Cai đã có những trao đổi làm rõ một số vấn đề xung quanh giải pháp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp, quy hoạch trường lớp, đặc biệt là ở vùng khó khăn; giải pháp khắc phục thiếu giáo viên, khó khăn trong tuyển dụng giáo viên; giải pháp cho việc dạy văn hoá trong trường nghề ở các trường cấp huyện; vấn đề phân luồng, hướng nghiệp sau THCS…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ sự trân trọng những nỗ lực và đóng góp của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29. Thứ trưởng đánh giá, tỉnh Lào Cai đã triển khai Nghị quyết 29 bài bản, khoa học và hiệu quả.

Một số kết quả nổi bật được Thứ trưởng nhấn mạnh như: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, chính quyền, giáo viên, học sinh, phụ huynh, toàn xã hội được thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương được thể hiện rõ ràng, trách nhiệm, hiệu quả.

Nhiều mô hình của Lào Cai thể hiện tính sáng tạo, đổi mới có thể nhân rộng trong cả nước. Việc sắp xếp mạng lưới, quy hoạch trường lớp được làm quyết liệt. Coi trọng việc quy hoạch, đào tạo đội ngũ nhà giáo. Lào Cai cũng là một trong những đơn vị coi trọng và làm tốt công tác chuyển đổi số trong giáo dục.

Để việc triển khai Nghị quyết 29 tiếp tục đạt được những kết quả như quan điểm, mục tiêu đặt ra, Thứ trưởng lưu ý tỉnh Lào Cai cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quan tâm tới quyền được học tập, đảm bảo công bằng giáo dục; đảm bảo an toàn trường học; tiếp tục đầu tư có chiều sâu về đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch, sắp xếp trường lớp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho dạy và học…

Theo trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.