Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Ban hành các tài liệu thuộc Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 354/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2024 về việc ban hành các tài liệu thuộc Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định là các tài liệu thuộc Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học, gồm 8 tài liệu cụ thể sau:

1. Tổng quan về y tế trường học và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh.

2. Vệ sinh trường học.

3. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

4. Một số bệnh, tật thường gặp ở học sinh.

5. Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần và phòng chống tác hại của chất gây nghiện.

6. Phòng, chống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu ban đầu.

7. Truyền thông giáo dục sức khỏe.

8. Công tác quản lý sức khỏe học sinh.

* Xem Quyết định và 8 tài liệu trong các file đính kèm./.

Theo Vụ Giáo dục Thể chất

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.