Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1.

Đây là bộ tài liệu để các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở được phép tổ chức chương trình giảng dạy chương trình xóa mù chữ khai thác, sử dụng trong việc quản lý, giảng dạy Chương trình xóa mù chữ theo Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1 gồm 16 cuốn, với 8 cuốn tài liệu hướng dẫn dạy học xóa mù chữ và 8 cuốn tài liệu học xóa mù chữ của các môn: Tiếng Việt kì 1; Tiếng Việt kì 2; Tiếng Việt kì 3; Toán kì 1; Toán kì 2; Toán kì 3; Tự nhiên và Xã hội  kì 2; Tự nhiên và Xã hội kì 3.

* Chi tiết Bộ tài liệu tải về: >> TẠI ĐÂY << 

Theo Vụ Giáo dục Thường xuyên

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.