Khóa Tâm lý học Phát triển EPP-D

Nội dung khóa học

Lợi ích khóa học

 • Khóa Tâm lý học Phát triển sẽ hỗ trợ học viên thông hiểu và đánh giá: 
 • Định nghĩa và các cách tiếp cận chính trong Tâm lý học Phát triển.
 • Vai trò của tự nhiên và nuôi dưỡng trong tiến trình phát triển của trẻ.
 • Sự phát triển của nhận thức, trí nhớ và trí thông minh của con người.
 • Sự phát triển của ngôn ngữ.
 • Sự phát triển và vai trò của các mối quan hệ gia đình, bạn bè và các mối quan hệ nam nữ. 
 • Các lý thuyết tổng quan về cảm xúc và sự phát triển của cảm xúc từ thủa ấu thơ.
 • Sự phát triển của tư duy đạo đức ở trẻ.
 • Sự phát triển và sự thay đổi của khái niệm về bản thân trong suốt cuộc đời.
 • Sự thay đổi của nghề nghiệp từ tuổi vị thành niên tới tuổi lão niên.
 • Các tiến trình tâm lý liên quan tới cái chết và cách ứng phó với cái chết của người thân.

Đối tượng tham dự:

 • Trường hợp 1: Học viên đang theo học hoặc đã có Chứng nhận Hoàn thành khóa “Tổng quan Tâm lý học” HOẶC
 • Trường hợp 2: Học viên đăng ký học đồng thời khóa “Tổng quan Tâm lý học” và “Tâm lý học Phát triển” HOẶC
 • Trường hợp 3: Học viên được miễn học khóa “Tổng quan Tâm lý học”(*)
 • (*) Để được miễn học khóa Tổng quan Tâm lý học, học viên cần đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
 • (1) Đạt tối thiểu 80% điểm bài kiểm tra đầu vào gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm làm trong vòng 90 phút về các chủ đề được dạy trong khóa “Tổng quan Tâm lý học”
 • (2) Có chứng chỉ hoàn thành các chương trình hoặc khóa học “Tâm lý học căn bản [Introduction to Psychology] hay [Fundamentals of Psychology]” và do Coursera, Udemy, Furturelearn cung cấp HOẶC các khóa học mở rộng [extension courses] do các trường đại học quốc tế cung cấp. Ứng viên vui lòng cung cấp chứng chỉ và các chủ đề đã học trong các khóa học trên để Ban tổ chức cân nhắc xét duyệt. Các chứng chỉ sẽ được duyệt khi tổng số chủ đề được giảng dạy trong tất cả các chứng chỉ chiếm trên 70% số lượng các chủ đề được dạy trong khóa “Tổng quan Tâm lý học ” của Chương trình Tâm lý học Thiết yếu.
 • (**) Trường hợp có chứng chỉ Tâm lý học do tổ chức nằm ngoài danh sách kể trên cấp hoặc không đáp ứng đầy đủ tiêu chí để được miễn học khóa ‘’Tổng quan Tâm lý học”, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số 0983 364 799 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin khóa học

5.600.000 đ
Đối tượng: không giới hạn
Bài giảng: 35 videos
Thời hạn truy cập: 12 tháng

Nội dung khóa học

Lợi ích khóa học

 • Khóa Tâm lý học Phát triển sẽ hỗ trợ học viên thông hiểu và đánh giá: 
 • Định nghĩa và các cách tiếp cận chính trong Tâm lý học Phát triển.
 • Vai trò của tự nhiên và nuôi dưỡng trong tiến trình phát triển của trẻ.
 • Sự phát triển của nhận thức, trí nhớ và trí thông minh của con người.
 • Sự phát triển của ngôn ngữ.
 • Sự phát triển và vai trò của các mối quan hệ gia đình, bạn bè và các mối quan hệ nam nữ. 
 • Các lý thuyết tổng quan về cảm xúc và sự phát triển của cảm xúc từ thủa ấu thơ.
 • Sự phát triển của tư duy đạo đức ở trẻ.
 • Sự phát triển và sự thay đổi của khái niệm về bản thân trong suốt cuộc đời.
 • Sự thay đổi của nghề nghiệp từ tuổi vị thành niên tới tuổi lão niên.
 • Các tiến trình tâm lý liên quan tới cái chết và cách ứng phó với cái chết của người thân.

 

Đối tượng tham dự:

 • Trường hợp 1: Học viên đang theo học hoặc đã có Chứng nhận Hoàn thành khóa “Tổng quan Tâm lý học” HOẶC
 • Trường hợp 2: Học viên đăng ký học đồng thời khóa “Tổng quan Tâm lý học” và “Tâm lý học Phát triển” HOẶC
 • Trường hợp 3: Học viên được miễn học khóa “Tổng quan Tâm lý học”(*)
 • (*) Để được miễn học khóa Tổng quan Tâm lý học, học viên cần đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
 • (1) Đạt tối thiểu 80% điểm bài kiểm tra đầu vào gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm làm trong vòng 90 phút về các chủ đề được dạy trong khóa “Tổng quan Tâm lý học”
 • (2) Có chứng chỉ hoàn thành các chương trình hoặc khóa học “Tâm lý học căn bản [Introduction to Psychology] hay [Fundamentals of Psychology]” và do Coursera, Udemy, Furturelearn cung cấp HOẶC các khóa học mở rộng [extension courses] do các trường đại học quốc tế cung cấp. Ứng viên vui lòng cung cấp chứng chỉ và các chủ đề đã học trong các khóa học trên để Ban tổ chức cân nhắc xét duyệt. Các chứng chỉ sẽ được duyệt khi tổng số chủ đề được giảng dạy trong tất cả các chứng chỉ chiếm trên 70% số lượng các chủ đề được dạy trong khóa “Tổng quan Tâm lý học ” của Chương trình Tâm lý học Thiết yếu.
 • (**) Trường hợp có chứng chỉ Tâm lý học do tổ chức nằm ngoài danh sách kể trên cấp hoặc không đáp ứng đầy đủ tiêu chí để được miễn học khóa ‘’Tổng quan Tâm lý học”, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số 0983 364 799 để được hỗ trợ.

Thông tin khóa học

5.600.000 đ
Đối tượng: không giới hạn
Bài giảng: 35 videos
Thời hạn truy cập: 12 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khóa học tương tự

Contact Me on Zalo